0    
Trang chủ » Ứng dụng bơm hóa chất» Bơm hóa chất lên tháp dập mùi

Bơm hóa chất lên tháp dập mùi

Sắp xếp theo:  
Máy bơm chuyên nghiệp dùng để bơm tuần hoàn hóa chất lên tháp dập mùi thường là loại bơm hóa chất trục đứng,
- Bởi vì bơm trục đứng nó có ưu điểm là tiết kiệm không gian
- Bơm trục đứng để bơm hóa chất lên tháp thì thường được nhúng chìm nhưng có những thiết kế thì đặt bơm hóa chất dập mùi ở ngoài bể và cho hóa chất chẩy từ bể vào trong
Khoảng giá