0    
Trang chủ » Bơm hóa chất IMD-F dẫn động từ cánh rời

Bơm hóa chất IMD-F dẫn động từ cánh rời

Đây là dòng sản phẩm bơm từ lót nhựa có kiểu cánh rời chứ không gắn liền với 1 số dòng sản phẩm bơm hóa chất, kiểu cánh rời này cũng rễ ràng thay thế nếu có bị vấn đề sự cố về cánh bơm